Endokrini i vaskularni procesi pridonose kognitivnom padu kod žena


Endokrini i vaskularni procesi pridonose kognitivnom padu kod žena

Prema rezultatima nove studije, za odrasle žene, endokrini i vaskularni procesi sinergistički pridonose povećanom riziku od kognitivnog pada. Identificirana je interakcija između dobi u menopauzi i vaskularnog rizika, s ranijom menopauzom i višim vaskularnim rizikom koji su sinergijski povezani s nižim kognitivnim rezultatima tijekom praćenja.

Vaskularni rizik bio je povezan s nižim kognitivnim rezultatima kod žena s ranijom menopauzom (dob u menopauzi, 35 do 48 godina), ali ne i s prosječnom ili kasnijom menopauzom (dob, 49 do 52 odnosno 53 do 65 godina) u stratificiranim analizama.

Kod sudionica s ranijom menopauzom, negativna povezanost vaskularnog rizika s kognicijom bila je jača od ekvivalentne povezanosti kod muških sudionika iste dobi. Sinergistička povezanost dobi u menopauzi i vaskularnog rizika s naknadnom kognicijom nije dodatno modificirana s poviješću uzimanja hormonske terapije.

S obzirom na to da žene s ranijom menopauzom i većim vaskularnim rizikom mogu biti izložene većem riziku od demencije, oba čimbenika treba uzeti u obzir pri razvijanju spolno specifičnih intervencija za usporavanje kognitivnog pada.

Izvor:
Neurology