Fribrilacija atrija otkrivena u gotovo 3 od 10 pacijenata s moždanim udarom


Fribrilacija atrija otkrivena u gotovo 3 od 10 pacijenata s moždanim udarom

Gotovo jedan od tri pacijenta koji su preživjeli moždani udar nepoznatog uzroka ima fibrilaciju atrija, ukazuje nova studiija. Također, pokazalo se da su hipertenzija i hiperlipidemija bile su češće u bolesnika s fibrilacijom atrija.

Kod većine slučajeva fibrilacije atrija došlo je ponavljajućih epizoda fibrilacije atrija (91,9 posto). Gotovo svi bolesnici s fibrilacijom atrija (97,3 posto) bili su prebačeni na oralne antikoagulanse.

Smatra se da je produljeno praćenje srčanog ritma pomoću implatabilnog srčanog monitora (ICM) učinkovit alat za dijagnosticiranje temeljne asimptomatske fibrilacije atrija u populaciji pacijenata koja je tipično ograničena na jedinicu za moždani udar.

Izvor:
European Heart Rhythm Association