GLP-1 agonisti povezani sa smanjenim rizikom od demencije u bolesnika s dijabetesom tipa 2


GLP-1 agonisti povezani sa smanjenim rizikom od demencije u bolesnika s dijabetesom tipa 2

Prema rezultatima nove studije, osobe s dijabetesom tipa 2 koje se liječe agonistima GLP-1 imaju smanjen rizik od razvoja demencije. Lijekovi poznati kao GLP-1 agonisti ili GLP-1 analozi postali su sve popularniji u liječenju dijabetesa tipa 2 i pretilosti jer pomažu u kontroli šećera u krvi, potiču gubitak težine i štite srce.

Osobe s dijabetesom tipa 2 imaju povećan rizik od razvoja demencije i postoji hipoteza da bi noviji lijekovi protiv dijabetesa kao što su agonisti GLP-1 i inhibitori DPP-4 mogli imati zaštitni učinak.

Nova studija pokazala je da su pacijenti koji su koristili GLP-1 agoniste imali 30 posto manji rizik od razvoja demencije u usporedbi s onima koji su koristili sulfonilureju, te 23 posto manji rizik u usporedbi s onima koji su koristili DPP-4 inhibitore.

Izvor:
eClinicalMedicine