Gubitak sluha povezan s dijabetesom


Gubitak sluha povezan s dijabetesom

Analiza 13 studija pokazala je da su oboljeli od dijabetesa izloženi većem riziku od razvoja oštećenja sluha nego osobe koje nemaju dijabetes.

Naime pokazalo da je oštećenje sluha dva puta češće u osoba s dijabetesom nego u osoba koje nemaju dijabetes.

Zanimljivo je da je veza između dijabetesa i gubitka sluha jača u osoba u dobi od 60 i manje godina nego kod starijih osoba.

Kod mlađih dijabetičara rizik od oštećenja sluha bio je 2,6 puta veći.

Rezultati analize su u skladu s teorijom da je loša kontrola šećera u krvi, usljed koje dolazi do oštećenja krvnih žila i živaca, odgovorna za veću učestalost problema sa sluhom u dijabetičara.

Naravno, ova analiza dokazuje samo vezu između dijabetesa i gubitka sluha, no ne i uzročno-posljedičnu vezu, ističu stručnjaci.

Inače, dijabetes je povezan s cijelim nizom komplikacija poput srčane bolesti, zatajivanja bubrega i gubitkom vida.

Izvor:
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism