Humani papilomavirus može se širiti krvlju


Humani papilomavirus može se širiti krvlju

Poznato je da se humani papilomavirus (HPV) kod ljudi prenosi seksualnim kontaktom, te da je infekcija HPV-om jedna od najčešćih spolno prenosivih bolesti. Jednako tako, HPV je povezan s razvojem raka vrata maternice te karcinomima usne šupljine i grla.

No, sada je nova studija pokazala da se humani papilomavirus (HPV) može kod kunića i miševa širiti putem kontaminirane krvi.

Prema mišljenju znanstvenika, ovo istraživanje moglo bi biti osnova za hipotezu da se HPV također može prenijeti kod ljudi putem krvi.

Smatra se da su potrebana dodatna istraživanja kako bi se potvrdilo da se HPV može prenijeti krvlju, posebice transfuzijom krvi. Također, razmišlja se i o dodavanju HPV-a na popis virusa koji se pretražuju kod darovane krvi.

Ostaje otvoreno pitanje, može li HPV infekcija nastala putem krvi, uzrokovati tumore i kancerozne promjene na vratu maternice.

Izvor:
Emerging Microbes & Infections