HZZO financira pripravnički staž za doktore medicine u 2013. godini


HZZO financira pripravnički staž za doktore medicine u 2013. godini

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) raspisao je natječaj za financiranje pripravničkog staža za doktore medicine u 2013. godini. Pripravnički staž izabrani kandidati moći će obaviti u ugovornim zdravstvenim ustanovama:bolničkim zdravstvenim ustanovama, poliklinikama čiji su osnivači županije i Grad Zagreb, u ustanovama hitne medicinske pomoći, domovima zdravlja i zavodima za javno zdravstvo, kao i kod drugih ugovornih subjekata HZZO-a,  kod poliklinika čiji su osnivači druge pravne i fizičke osobe, te kod privatnih zdravstvenih radnika.

Listu prvenstva pripravnika nakon roka za zaprimanje zahtjeva utvrdit će zajedničko povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Ministarstva zdravlja, HZZO-a te ugovornih zdravstvenih ustanova, dok će Upravno vijeće HZZO-a  donijeti odluku o izboru pripravnika.

Nakon donošenja odluke kandidati će o izboru pripravnika biti obaviješteni putem web stranice HZZO-a.

Zahtjev za financiranje pripravničkog staža može se predati zaključno do 19. kolovoza 2013. godine na adresu: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - Direkcija, Margaretska 3, 10000 Zagreb s naznakom: "Za Javni natječaj u 2013. godini".

Obavijest o natječaju objavljena je u Narodnim novinama, a kompletan sadržaj natječaja može se vidjeti na web stranici HZZO-a.

Izvor:
HZZO