IGF-1 povezan s ranim pubertetom i budućim rizikom od raka dojke


IGF-1 povezan s ranim pubertetom i budućim rizikom od raka dojke

Od nekoliko biokemijskih promjena koje se događaju dok mlade djevojke rastu, hormonski čimbenici pronađeni u odraslih žena koji su povezani s povišenim rizikom od raka dojke također su povezani i s ranim pubertetom, ukazuje nova studija. To uključuje veće koncentracije inzulinu sličnog faktora rasta-1 (IGF-1) i omjer hormona estrona i androstendiona (E:A).

IGF-1 snažan je stimulans rasta koji je povezan s gustoćom dojke i s rakom dojke kod odraslih žena. Dok veći omjer estrona i androstenediona dovodi do veće ukupne izloženosti estrogenu, drugom čimbeniku rizika za rak dojke.

Valja spomenuti, da su brojne prethodne studije utvrdile vezu između ranog puberteta i rizika od raka dojke. One su također otkrile da razvoj dojki počinje u mlađoj dobi, u nekih djevojaka već u dobi od 7 godina, a menstruacija obično započinje dvije do tri godine nakon toga. Inače, za većinu djevojaka menstruacija započinje oko 12. ili 13. godine.

Izvor:
Journal of Adolescent Health