Inhibitori DPP-4 mogu povećati rizik od upalne bolesti crijeva u dijabetičara


Inhibitori DPP-4 mogu povećati rizik od upalne bolesti crijeva u dijabetičara

Izgleda da lijekovi znani kao inhibitori dipeptidil peptidaze-4 (DPP-4) ili gliptini, koji se koriste za liječenje dijabetesa tipa 2, mogu povećati rizik za razvoj upalne bolesti crijeva, ukazuje nova studija. Smatra se da bi se u pacijenata koji su skloni autoimunim stanjima, spomenuti lijekovi trebali zamjeniti s drugim lijekovma za liječenje dijabetesa.

Jednako tako, liječnici bi trebali u pacijenata na inhibitorima DPP-4 pratiti njihove gastrointestinalne simptome. Naime, u pacijenata s perzistentnim simptomima koji su kompatibilni s upalnom bolesti crijeva poput trajne boli u trbuhu ili proljeva, trebalo bi pratiti dolazi li do pogoršanja simptoma. 

Inhibitori DPP-4 kontroliraju hiperglikemiju blokirajući djelovanje DPP-4 enzima, što dovodi do porasta koncentracije glukagonu sličnog peptida-1 (GLP-1).

Zanimljivo je da je primjena DPP-4 inhibitora značajno povezana s ulceroznim kolitisom, no ne i s Crohnovom bolesti.

U gliptine se ubrajaju sitagliptin, vildagliptin, saksagliptin, linagliptin, gemigliptin, anagliptin, teneligliptin, alogliptin, trelagliptin, omarigliptin, evogliptin, gosogliptin i dutogliptin.

Izvor:
BMJ