Intelektualne teškoće vidljive kod otprilike jednog od troje djece s autizmom


Intelektualne teškoće vidljive kod otprilike jednog od troje djece s autizmom

Otprilike jedna trećina djece s poremećajima autističnog spektra (ASD) ima intelektualne teškoće (ID), ukazuju rezultati studije u kojoj je sudjelovao 4.661 8-godišnjak s poremećajima autističnog spektra.

Inače, intelektualne sposobnosti predviđaju funkcionalne ishode za djecu s poremećajem iz spektra autizma (ASD). Stoga je neophodno klasificirati djecu s ASD-om sa i bez intelektualnih teškoća (ID) kako bi se pomoglo etiološkom istraživanju, pružile usluge i obrazovno i zdravstveno planiranje utemeljeno na dokazima.

Smatra se da je ova studija posebno pravovremena jer je mreža Centra za kontrolu i prevenciju autizma i razvojnih poteškoća (ADDM) nedavno utvrdila da je ažurirana prevalencija autizma 1 od 44.

Izvor:
Pediatrics