Interakcije statina sa lijekovima za srce mogu biti opasne po zdravlje


Interakcije statina sa lijekovima za srce mogu biti opasne po zdravlje

Statini, lijekovi za snižavanje povišene razine kolesterola u krvi, često su u interakciji s drugim lijekovima za srce, upozoravaju u American Heart Association. Stoga bi liječnici i pacijenti trebali biti svjesni ove rizične kombinacije. Inače, kod interakcije lijekova dolazi do promjene učinka jednog lijeka zbog istodobnog uzimanja nekog drugog lijeka.

Najčešći problem je taj što neki lijekovi povisuju razinu statina u krvi, što povećava rizik od nuspojava povezanih s mišićima kao što su slabost mišića ili bol. U rijeđim slučajevima može doći do rabdomiolize i posljedičnog trajnog oštećenja bubrega ili akutnog zatajenja bubrega.

No, u drugim slučajevima, statini mogu povisiti razinu drugog lijeka. Pa tako na primjer statini mogu povisiti razinu antitrombotika varfarina u krvi, što može za posljedicu imati unutarnje krvarenje.

Jednako tako, u nekim slučajevima drugi lijekovi mogu smanjiti učinkovitost statina te je njihova doza neučinkovita.

Lijekovi koji dolaze u interakciju sa statinima su: gemfibrozil, amlodipin, verapamil, diltiazem, varfarin, ticagrelor, amiodaron, dronedaron, digoksin, ivabradin i sacubitril/valsartan.

Kombinacije koje svakako treba izbjegavati su kombinacija lovastatina, simvastatina ili pravastatina s gemfibrozilom. Kao zamjena za gemfibrozil može poslužiti fenofibrat.

Također, treba imati na umu da u nekim slučajevima može doći do interakcije lijekova i dodataka prehrani.

Inače, statini su vrlo popularni lijekovi te ih u SAD-u koristi jedna četvrtina pacijenata u dobi od 40 i više godina. Često se koriste za sprječavanje ateroskleroze ili u pacijenata s aterosklerozom.

Izvor:
Circulation