Kapecitabin može produžiti život nekim pacijenticama s rakom dojke


Kapecitabin može produžiti život nekim pacijenticama s rakom dojke

Izgleda da lijek kapecitabin može produžiti život u nekih žena s rakom dojke kod kojih strandardna kemoterapija i kirurški zahvat nisu bili uspješni u liječenju raka dojke, ukazuje nova studija. Inače, kapecitabin se koristi u liječenju uznapredovalog raka dojke koji se proširio na druge dijelove tijela.

Ovo istraživanje je pokazalo da terapija kapecitabinom smanjuje rizik od recidiva ili smrti za 30 posto u pet godina.

Pacijentice koje su sudjelovale u istraživanju imale su rak dojke koji se nije proširio na udaljene mjesta u tijelu. No, u mnogih pacijentica se rak proširio u obližnje limfne čvorove.

Jednako tako, sve pacijentice su dobile kemoterapiju prije kirurškog zahvata, no nažalost, rak je i dalje bio prisutan.

Valja istaknuti da je u pacijentica s trostruko negativnim rakom dojke uočeno najveće produljenje života nakon terapije kapecitabinom u odnosu na placebo.

Najčešća nuspojava primjene kapecitabina bila je crvenilo i otok dlanova i stopala koja se pojavila u tri četvrtine pacijentica. Prema mišljenju stručnjaka, u slučaju pojave nuspojava, može se smanjiti doza kapecitabina.

Izvor:
New England Journal of Medicine