Koktelom "dobrih bakterija" protiv Clostridium difficile


Koktelom "dobrih bakterija" protiv Clostridium difficile

Britanski znanstvenici sa Sanger Instituta, blizu Cambridge-a, uspjeli su u laboratorijskom istraživanju provedenom na miševima, pomoću koktela 6 "dobrih" bakterija izliječiti crijevnu infekciju uzrokovanu bakterijom Clostridium difficile.

G(+) anaerobni štapić Clostridium  difficile vodeći je uzrok proljeva u hospitaliziranih bolesnika.

Navedena bakterija može se naći u crijevima mnogih ljudi, no usljed narušavanja ravnoteže crijevne flore, može doći do njenog umnažanja te lučenja enterotoksina (toksin A i B), koji uzrokuju upalni odgovor sluznice i obilnu sekreciju tekućine. Uz tipičnu kliničku sliku koju karakterizira proljev, povišena tjelesna temperatura, bolovi u trbuhu i leukocitoza sve se češće opisuju i slučajevi ileusa, perforacije debelog crijeva i toksični megakolon s razvojem šoka. Infekcija bakterijom Clostridium difficile može biti smrtonosna.

Rezultati ovog istraživanja pokazali su da se kombinacijom 6 "dobrih" bakterija, koja uključuje i 3 dosada nepoznate bakterije, može ponovno uspostaviti normalna ravnoteža crijevne flore.

Obzirom da se bakterije koje se mogu naći u crijevima miševa, razlikuju od bakterija koje se nalaze u crijevima ljudi, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se pronašao odgovarajući koktel "dobrih" bakterija i za ljude.

Izvor:
PLoS Pathogens