Novi antibiotik može pomoći u liječenju infekcija uzrokovanih s Clostridium difficile


Novi antibiotik može pomoći u liječenju infekcija uzrokovanih s Clostridium difficile

Kasna faza kliničkog istraživanja novog antibiotika za liječenje sve učestalijih crijevnih infekcija koje uzrokuje bakterija Clostridium difficile ukazuje da novi antibiotik fidaksomicin sprječava recidiv daleko bolje nego trenutno dostupni lijekovi.

G(+) anaerobni štapić Clostridium difficile vodeći je uzrok proljeva u hospitaliziranih bolesnika. Enterotoksini koje luči C. difificile (toksin A i B) uzrokuju upalni odgovor sluznice i obilnu sekreciju tekućine. Uz tipičnu kliničku sliku koju karakterizira proljev, povišena tjelesna temperatura, bolovi u trbuhu i leukocitoza sve se češće opisuju i slučajevi ileusa, perforacije debelog crijeva, toksični megakolon s razvojem šoka.

Inače osobe starije od 65 godina, posebno one u bolnicama i staračkim domovima, više su osjetljive na infekcije s C. difficile.

U ovom istraživanju znanstvenici su uspoređivali novi antibiotik, fidaksomicin, s vankomicinom, lijekom koji se često propisuje bolesnicima sa C. difficile.

Kod ispitanika koji su dobivali fidaksomicin učestalost ponovne infekcije s C. difficile bila je 45 posto niža nego kod ispitanika koji su dobivali vankomicin.

Izvor:
New England Journal of Medicine