Kombinacija lijekova pomaže u liječenju uznapredovalog raka želuca


Kombinacija lijekova pomaže u liječenju uznapredovalog raka želuca

Za pacijente s uznapredovalim adenokarcinomom želuca ili gastroezofagealnog spoja, koji su doživjeli progresiju bolesti na prvoj liniji kemoterapije, kombinacija frukvintiniba i paklitaksela, poboljšava preživljenje bez progresije (PFS), ukazuje nova studija.

Uz poboljšanje preživljenja bez progresije, također je i ukupna stopa odgovora bila znatno viša u pacijenata koji su dobivali spomenutu kombinaciju lijekova.

Prema mišljenju stručnjaka, kombinacija frukvintiniba i paklitaksela mogla bi biti obećavajuća opcija druge linije liječenja za pacijente s uznapredovalim želučanim/gastroezofagealnim adenokarcinomom koji nije reagirao na prvu liniju kemoterapije.

Frukvintinib je oralni inhibitor receptora vaskularnog endotelnog faktora rasta (VEGF) za VEGFR 1, 2 i 3. VEGF kontrolira stvaranje novih krvnih žila i može se blokirati određenim lijekovima, kao što je frukvintinib. Blokiranje VEGF receptora zaustavlja stvaranje novih krvnih žila koje se koriste za isporuku hranjivih tvari potrebnih za rast i širenje tumora, u biti "izgladnjuje" tumor.

Izvor:
ASCO 2024