Kombinirana terapija poboljšava stopu preživljavanja žena s agresivnim rakom endometrija


Kombinirana terapija poboljšava stopu preživljavanja žena s agresivnim rakom endometrija

Američki znanstvenici s Yale Cancer Center otkrili su da kombinacija lijeka trastuzumaba i kemoterapije značajno poboljšava stopu preživljavanja u žena s rijetkim, agresivnim oblikom raka endometrija

Ovi rezultati mogli bi utjecati na promjenu standardne terapije za liječenje raka endometrija.

U istraživanju je sudjelovalo 58 žena sa seroznim rakom endometrija čiji su karcinomi pokazali visoku razinu HER2 proteina, za kojeg se zna da potiče nekoliko oblika raka kod žena. 

Standardna kemoterapija sastojala se od karboplatina i paklitaksela. Inače, monoklonsko antitijelo, trastuzumab cilja HER2, površinski receptor na stanicama nekih karcinoma. Kada se trastuzumab veže uz HER2, zaustavlja se rast takvih stanica.

Spomenuta kombinirana terapija bila je posebno učinkovita kod žena s uznapredovalim rakom endometrija u stadiju 3 i 4. Naime, u njih se prosječno preživljavanje bez progresije bolesti udvostručilo sa oko 9 mjeseci na 18 mjeseci.

Izvor:
Cancer Research