Korištenje slušnog aparata povezano s manjim rizikom od demencije


Korištenje slušnog aparata povezano s manjim rizikom od demencije

Upotreba slušnog aparata povezana je s manjim rizikom od dijagnoze Alzheimerove bolesti, demencije, depresije, anksioznosti i štetnih padova kod starijih odraslih osoba kojima je dijagnosticiran gubitak sluha, ukazuje nova studija u kojojje sudjelovalo 114.862 starije osobe.

Rizik od dijagnoze Alzheimerove bolesti/demencije, anksioznosti/depresije i štetnog pada u roku od tri godine nakon što je dijagnosticiran gubitak sluha, bio je 18, 11 i 13 posto niži u osoba koje su koristile slušni aparat.

Iako se pokazala povezanost između upotrebe slušnih pomagala i smanjenog rizika od tjelesnog i mentalnog pada, prema mišljenju stručnjaka, potrebna su dodatna randomizirana ispitivanja kako bi se utvrdilo je li i u kojoj mjeri ta veza uzročna.

Izvor:
Journal of the American Geriatrics Society