Kratko trajanje sna povezano s većom učestalošću dijabetesa


Kratko trajanje sna povezano s većom učestalošću dijabetesa

Povezanost između kratkog ili dugog trajanja sna i dijabetesa odnosno koronarne bolesti srca (CHD) ustanovljena je u više studija tijekom nekoliko desetljeća i u različitim populacijama.

Unatoč velikom broju dokaza i poznatim epidemiološkim povezanostima između kratkog i dugog trajanja sna i kardiometaboličkih bolesti, mnogo se manje zna o potencijalnim biološkim intermedijerima koji mogu objasniti te povezanosti.

Jedna prospektivna studija pokazala je da je kratko trajanje sna povezano s upalnim markerima kao što su C-reaktivni protein (CRP) i interleukin 6 (IL-6), a metaanaliza je pokazala da u usporedbi s trajanjem sna od 7-8 sati, trajanje sna > 8 sati povezano je s povišenim CRP-om i IL-6. Ove povezanosti nisu beznačajne jer su sistemski upalni markeri kao što su CRP i IL-6 zauzvrat povezani s kardiometaboličkim ishodima.

Novo istraživanje otkrilo je različite ekspresije proteomskih markera za najkraće i najduže kvintile trajanja sna u kohorti opće populacije. Proteomski rezultat najkraćeg trajanja sna bio je pozitivno povezan s pojavom dijabetesa, ali ne i s pojavom koronarne bolesti srca. Šesnaest jedinstvenih proteomskih markera učinkovito je predvidjelo varijacije u trajanju sna i predložilo različite biološke puteve koji utječu na ove kardiometaboličke bolesti.

Specifični proteomski rezultat značajno je posredovao u povezanosti između kraćeg trajanja sna i povećane incidencije dijabetesa, osobito u kasnijim godinama.

Izvor:
BMC Medicine