Kronične bolesti mogu kod djece narušiti mentalno zdravlje


Kronične bolesti mogu kod djece narušiti mentalno zdravlje

Djeca koja imaju kronične bolesti kao što su dijabetes ili epilepsija izložena su većem riziku od razvoja nekog od mentalnih poremećaja, ukazuje nova studija. Mentalni poremećaj koji se najčešće javljao u spomenute djece bio je anksiozni poremećaj.

Inače, bez obzira na njihovo stanje, djeca s tjelesnim i mentalnim zdravstvenim problemima imaju značajan pad kvalitete života u prvih šest mjeseci nakon dijagnoze kronične bolesti.

U istraživanju su sudjelovala djeca u dobi od 6 do 16 godina kojima je dijagnosticirana jedna od kroničnih bolesti kao što su astma, alergija na hranu, epilepsija, dijabetes ili juvenilni artritis. Čak u 58 posto djece s kroničnom bolešću došlo je do razvoja najmanje jednog mentalnog poremećaja.

Izvor:
BMJ Open