Lijek daratumumab smanjuje rizik od smrti u oboljelih od multiplog mijeloma


Lijek daratumumab smanjuje rizik od smrti u oboljelih od multiplog mijeloma

Rezultati nove studije ukazuju da lijek daratumumab može značajno smanjiti rizik od napredovanja bolesti ili smrti u pacijenata s multiplim mijelomom koji nisu prethodno liječeni zbog svoje bolesti.

Daratumumab u kombinaciji s lenalidomidom i deksametazonom, smanjuje rizik od širenja bolesti i smrti za 44 posto u pacijenata u kojih nije bilo moguće izvršiti transplantaciju matičnih stanica.

Čak ni nakon 30 mjeseci, karcinom se nije proširio u 71 posto pacijenata koji su dobivali spomenutu kombinaciju lijekova.

Multipli mijelom je neizlječivi karcinom krvi koji se javlja kada maligne plazma stanice rastu nekontrolirano u koštanoj srži. Procjenjuje se da će se ove godine u SAD-u multipli mijelom dijagnosticirati u 30.700 ljudi, a da će njih 12.770 umrijeti od bolesti.

Izvor:
Reuters