Lijek za hipertenziju povezan s manjim rizikom od gihta


Lijek za hipertenziju povezan s manjim rizikom od gihta

Nova studija koju su proveli američki znanstvenici iz Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) pokazala je da antihipertenziv amlodipin smanjuje dugoročni rizik od gihta u usporedbi s dva druga lijeka koja se obično propisuju za snižavanje povišenog krvnog tlaka

Smatra se da je ova studija klinički relevantna jer se u SAD-u povećava učestalost gihta, a broj Amerikanaca koji ispunjavaju kriterije za dijagnozu hipertenzije se isto tako udvostručio.

Ovo istraživanje je pokazalo da je amlodipin povezan s manjim rizikom od gihta u usporedbi s klortalidonom ili lizinoprilom.

Za potvrdu ovih rezultata potrebna su dodatna istraživanja. Jednako tako, ostale zdravstvene ishode, poput zatajivanja srca, također treba uzeti u obzir pri odabiru lijeka za povišeni krvni tlak.

Izvor:
Journal of Hypertension