Lijekovi protiv žgaravice mogu kod bolničkih pacijenata uvećati rizik od smrti


Lijekovi protiv žgaravice mogu kod bolničkih pacijenata uvećati rizik od smrti

Lijekovi za ublažavanje žgaravice znani kao inhibitori protonske pumpe obično se primjenjuju kod bolničkih pacijenata kako bi se spriječilo gastrointestinalno krvarenje, no izgleda da njihova primjena može povećati rizik od smrti kod pacijenata koji ih započnu koristiti nakon prijema u bolnicu ili nešto prije prijema u bolnicu.

Do povećanog rizika od smrti dolazi usljed smanjenja kiselosti u želucu koja povećava rizik od infekcija, posebice upale pluća i infekcije s Clostridium difficile, koje predstavljaju ozbiljan rizik za bolničke pacijente.

Smatra se da jedino pacijente koji su izloženi velikom riziku od krvarenje iz gornjeg dijela gastrointestinalnog trakta ili smrti, te pacijente koji imaju mali rizik od bolničke pneumonije, treba uzeti u obzir za profilaktičku primjenu inhibitora protonske pumpe protiv gastrointestinalnog krvarenja.

Izvor:
Journal of General Internal Medicine