Lijekovi za reumatoidni artritis mogu pomoći u borbi protiv teškog COVID-19


Lijekovi za reumatoidni artritis mogu pomoći u borbi protiv teškog COVID-19

Lijekovi za reumatoidni artritis mogu spasiti živote bolesnika koji su hospitalizirani zbog teškog COVID-19, ukazuje nova studija. Naime, pokazalo se da lijekovi tocilizumab i sarilumab mogu smanjiti smrtnost u teških COVID-19 bolesnika za gotovo četvrtinu.

Spomenuti lijekovi su imunološki modulatori koji se nazivaju antagonisti IL-6 receptora.

Također, pokazalo se da su tocilizumab i sarilumab značajno skratili boravak u bolnici. U prosjeku je boravak na odjelu intenzivne njege bio kraći za tjedan dana, a boravak u bolnici za dva tjedna.

Izvor:
New England Journal of Medicine