Lijekovi za shizofreniju povezani s gubitkom moždanog tkiva


Lijekovi za shizofreniju povezani s gubitkom moždanog tkiva

Istraživanje provedeno na 211 bolesnika sa shizofrenijom pokazalo je da je upotreba lijekova za shizofreniju, antipsihotika, povezana s gubitkom male, no ipak mjerljive količine moždanog tkiva.

Visoke doze antipsihotika bile su povezane sa smanjenjem sive tvari te progresivnim opadanjem u bijeloj tvari.

Inače liječnici su ranije mislili da je za smanjenje volumena mozga shizofrenih bolesnika odgovorna sama bolest, a ne lijekovi.

Stoga znanstvenici upozoravaju da bi liječnici trebali shizofrenim bolesnicima propisivati najnižu učinkovitu dozu antipsihotika.

Isto tako rezultati ovog istraživanju izazivaju zabrinutost zbog primjene antipsihotika i u liječenju drugih mentalnih poremećaja, poput bipolarnog poremećaja i depresije.

Izvor:
Archives of General Psychiatry