Manji broj menstruacija tijekom života povećava rizik od demencije


Manji broj menstruacija tijekom života povećava rizik od demencije

Izgleda da što neka žena ima manji broj menstruacija tijekom života, to je njen rizik od demencije veći, ukazuje nova studija provedena na gotovo 16.000 žena. Naime, žene koje su dobile prvu menstruaciju u dobi od 16 godina ili kasnije, imale su 23 posto veći rizik od demencije nego žene koje su prvu menstruaciju dobile u ranijoj dobi.

Ovi rezultati idu u prilog teoriji da niža izloženost estrogenu tijekom cijelog života može doprinijeti razvoju demencije. Inače, laboratorijska istraživanja, ukazuju da estrogen pomaže u otpornosti i popravljanju oštećenja moždanih stanica.

Ostaje otvoreno pitanje može li hormonska terapija nakon menopauze, koja bi povećala izloženost žena estrogenu, utjecati na smanjenje rizika od demencije.

Izvor:
Neurology