Mladi pacijenti s upalnom bolesti crijeva izloženi većem riziku od teških virusnih infekcija


Mladi pacijenti s upalnom bolesti crijeva izloženi većem riziku od teških virusnih infekcija

Mladi pacijenti s upalnom bolesti crijeva imaju u odnosu na opću populaciju pet puta veći rizik od razvoja virusnih infekcija koje mogu dovesti do hospitalizacije ili trajnog oštećenja organa.

Inače, Crohnova bolestulcerozni kolitis ubrajaju se u kroniču upalnu bolest crijeva. U 2017., više od 6,8 milijuna ljudi diljem svijeta bolovalo je od upalne bolesti crijeva.

U studiji su identificirani klinički aktivna upalna bolest crijeva i imunomodulatori tiopurini kao glavni pokretači teških infekcija. 

Najčešće ozbiljne virusne infekcije bila su infekcija Epstein-Barr virusom (EBV), koja je povezana s nizom bolesti poput žljezdane groznice (infektivne mononukleoze)Hodgkinovog limfoma te infekcija citomegalovirusom (CMV).

Smatra se da bi kliničari trebali biti svjesni značajno većeg rizika od ozbiljnih virusnih infekcija u pacijenata s upalnom bolesti crijeva, i to posebice mladih pacijenata.

Izvor:
United European Gastroenterology Journal