Mnogim ženama u Europi dijagnosticira se HIV infekcija u kasnoj fazi


Mnogim ženama u Europi dijagnosticira se HIV infekcija u kasnoj fazi

Podaci Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) ukazuju da se mnogim ženama u Europi, i to posebno onim u 40-tim godinama, dijagnosticira infekcija virusom humane imunodificijencije (HIV) u kasnoj fazi bolesti kada njihov imunološki sustav već počinje propadati.

Jednako tako, žene u 40-tim, imaju tri do četiri puta veću vjerojatnost da će im se HIV infekcija dijagnosticirati kasnije nego mlađim ženama.

Prema podacima za 2018. godinu, žene su činile trećinu od 141.000 novodijagnosticiranih slučajeva HIV infekcije u Europi, što ukazuje da ovoj populaciji treba posvetiti više pažnje u naporima prevencije i testiranja.

Oko 60 posto žena kojima je dijagnosticirana HIV infekcija u 2018. bilo je u dobi od 30 do 49 godina što ukazuje da se HIV i druge spolno prenosive infekcije, ne rješavaju na odgovarajući način kod starijih odraslih osoba.

Valja istaknuti, da previše ljudi koji žive s HIV-om još uvijek nisu svjesni svog statusa. Što prije žene i muškarci saznaju za svoj HIV status, tim prije će ih se staviti na antiretrovirusno liječenje i zaustaviti prijenos HIV-a seksualnim putem. 

Izvor:
ECDC