Moždani udar u djetinjstvu može povećati rizik za epilepsiju


Moždani udar u djetinjstvu može povećati rizik za epilepsiju

Američko istraživanje u kojem je sudjelovalo 73 djece koja su preživjela hemoragijski moždani udar, pokazalo je da su takva djeca izložena većem riziku od razvoja epileptičkih napadaja i epilepsije.

Moždani udari u djece obično se javljaju u 6,5 od 100.000 djece. Polovica moždanih udara koji se javljaju u njih su hemoragijski moždani udari koji nastaju usljed puknuća ili malformacije krvnih žila u mozgu.

Ovo istraživanje je pokazalo da 60 posto novorođenčadi i 43 posto starije djece ima vidljive epileptičke napadaje u trenutku moždanog udara ili unutar jednog tjedna nakon moždanog udara.

Jednako tako, pokazalo se da je 13 posto djece razvilo epilepsiju unutar dvije godine, te da su djeca koja su imala povišeni tlak u mozgu koji je zahtjevao liječničku intervenciju bila sklonija epileptičkim napadajima i epilepsiji.

Izvor:
JAMA Neurology