Muškarci s blagom disfunkcijom štitnjače skloniji prijelomu kuka


Muškarci s blagom disfunkcijom štitnjače skloniji prijelomu kuka

Istraživanje provedeno u SAD-u pokazalo je da su muškarci starije životne dobi s blagom disfunkcijom štitne žlijezde, koje većina nije ni svjesna, izloženi većem riziku od prijeloma kuka. 

Naime znanstvenici koji su sudjelovali u istraživanju otkrili su da muškarci u dobi od 65 i više godina sa blagim funkcionalnim poremećajem štitne žlijezde, poznatim i kao subklinička hipertireoza ili subklinička hipotireoza, imaju najmanje dva puta veći rizik od prijeloma kuka.

Prema njihovom mišljenju blaga disfunkcija štitne žlijezde je nedovoljno prepoznat čimbenik rizika za prijelom kuka. Milijuni ljudi vjerojatno imaju blagu disfunkciju štitnjače, no većina ih to ne zna. 

Blaga disfunkcija štitne žlijezde dijagnosticira se mjerenjem razine tireotropnog hormona (TSH) u krvi. Razina TSH-a niža od prosječne ukazuje na hipertiteozu, dok povišena razina TSH-a karakteristična je za hipotireozu.

Izvor:
Archives of Internal Medicine