Miksedemska koma


Miksedemska koma

Miksedemska koma je po život opasna komplikacija hipotireoze. Za nju je karakteristična dugotrajna hipotireoza, koma i ekstremna hipotermija (temperatura 24 do 32,2°C), arefleksija, konvulzije, retencija CO2 i depresija respiracije.

Teška hipotermija može ostati neprepoznata u slučaju ako se ne upotrebljava termometar za mjerenje niske tjelesne temperature.

Brza dijagnoza, koja se temelji na kliničkoj procjeni, anamnezi i fizikalnom pregledu je nužna, jer je moguća nagla smrt.

Pogodovni čimbenici su:

  • izlaganje hladnoći;
  • infekcija;
  • trauma;
  • lijekovi koji izazivaju supresiju CNS-a.

Miksedemska koma liječi se velikom početnom dozom T4 ili T3, a zatim dozama održavanja. Kortikosteroidi se također primjenjuju jer se u početku ne može isključiti mogućnost centralne hipotireoze.

Bolesnika  ne treba zagrijavati prebrzo zbog opasnosti od pojave srčanih aritmija.

Potrebno je primjereno i brzo liječiti bolesti koje su dovele do kome, a obzirom da bolesnici s hipotireozom zadržavaju vodu, nadoknada tekućine mora biti vrlo oprezna.

Sve lijekove treba primjenjivati vrlo pažljivo jer se svi lijekovi metaboliziraju puno polaganije nego u zdravih osoba.

Zadnja izmjena: 12.01.2020.