Muškarci suočeni s većim rizikom od komplikacija dijabetesa nego žene


Muškarci suočeni s većim rizikom od komplikacija dijabetesa nego žene

Muškarci su izloženi većem riziku od glavnih zdravstvenih učinaka dijabetesa (tipovi 1 i 2) nego žene, sugeriraju rezultati nove studije. Stope kardiovaskularnih bolesti, komplikacija na nogama, stopalima i bubrezima, te dijabetičke retinopatije opasne po vid, više su kod muškaraca, bez obzira na to jesu li dijabetes imali više ili manje od 10 godina.

Globalna prevalencija dijabetesa slična je kod muškaraca i žena, a predviđa se da će porasti na 783 milijuna do 2045. godine.

Tijekom prosječnog razdoblja praćenja od 10 godinai, 44% muškaraca doživjelo je komplikaciju kardiovaskularne bolesti, dok je 57% imalo komplikacije s očima. Slično tome, 25% muškaraca imalo je komplikacije na nogama/stopalima, a 35% komplikacije na bubrezima. Ekvivalentne brojke za žene bile su 31%, 61%, 18% i 25%.

Valja istaknuti, da iako su muškarci s dijabetesom izloženi većem riziku od razvoja komplikacija, posebice kardiovaskularnih bolesti, komplikacija na bubrezima i donjim udovima, stope komplikacija su visoke u oba spola.

Smatra se, da ovi rezultati naglašavaju potrebu za ciljanim pregledom komplikacija i strategijama prevencije od trenutka dijagnoze dijabetesa.

Izvor:
Journal of Epidemiology & Community Health