Najnoviji lijekovi za dijabetes povezani s većim rizikom od pankreatitisa


Najnoviji lijekovi za dijabetes povezani s većim rizikom od pankreatitisa

Američko istraživanje provedeno na više od 2.500 bolesnika s dijabetesom tipa 2 pokazalo je da oboljeli od dijabetesa koji uzimaju najnovije lijekove za kontrolu razine šećera u krvi, sitagliptin i eksenatid, imaju dva puta veći rizik od razvoja pankreatitisa nego bolesnici koji uzimaju druge lijekove za dijabetes.

Naime, bolesnici koji uzimaju navedene lijekove imaju dva puta veću vjerojatnost da će biti hospitalizirani zbog akutnog pankreatitisa unutar 60 dana od prvog uzimanja tih lijekova.

Sitagliptin je inhibitor dipeptidil-peptidaze-4 (DPP-4), enzima koji razgrađuje inkretin i druge molekule slične GLP-1.

Eksenatid je sintetski analog glukagonu sličnog polipeptida 1 (GLP-1).

Pankreatitis je upala gušterače, organa koji otpušta hormone poput inzulina i glukagona, kao i enzime koji pomažu u probavi hrane. Pankreatitis je bolno stanje koje može biti opasno po život ukoliko se ne liječi.

Inače, oboljeli od dijabetesa izloženi su većem riziku od pankreatitisa zbog uloge gušterače u dijabetesu.

Bolesnici koji uzimaju navedene lijekove moraju biti upoznati sa simptomima pankreatitisa kao što su bol u trbuhu koja se može širiti u leđa, mučnina i povraćanje, te se u slučaju njihove pojave hitno moraju javiti svojem liječniku.

Jednako tako, treba istaknuti da se lijekovi sitagliptin i eksenatid ne preporučuju djeci, trudnicama i dojiljama. Također, trebaju ih izbjegavati i osobe sa slabijom funkcijom jetre ili bubrega.

Izvor:
JAMA Internal Medicine