Nepravilan rad srca povećava rizik od moždanog udara za žene


Nepravilan rad srca povećava rizik od moždanog udara za žene

Dansko istraživanje provedeno na više od 87.000 ispitanika pokazalo je da žene starije od 75 godina, koje imaju poremećaj srčanog ritma znan kao fibrilacija atrija, imaju 20 posto veći rizik od moždanog udara nego njihovi muški vršnjaci s fibrilacijom atrija.

Svakako treba istaknuti da se navedena razlika u riziku za moždani udar ne odnosi i na žene mlađe od 75 godina.

Inače, prije nekoliko godina predloženo je da se ženski spol uvrsti među čimbenike rizika za moždani udar i stvaranje krvnih ugrušaka za bolesnike s fibrilacijom atrija.

Prema trenutno važećim smjernicama za liječenje fibrilacije atrija, preporučuje se primjena antitrombotika u žena mlađih od 65 godina koje imaju dodatni čimbenik rizika, te u žena u dobi od 65 do 74 godine koje nemaju dodatne čimbenike rizika.

Primjena antitrombotika može smanjiti rizik od moždanog udara i stvaranja krvnih ugrušaka u bolesnika s fibrilacijom atrija, no ona također može povećati rizik od krvarenja, te se stoga treba koristiti samo u bolesnika koji su izloženi velikom riziku od moždanog udara i stvaranja krvnih ugrušaka, ističu stručnjaci.

Izvor:
European Society of Cardiology annual meeting PR