Neuropatija nakom kemoterapije za rak dojke može trajati godinama


Neuropatija nakom kemoterapije za rak dojke može trajati godinama

Žene koje su zbog karcinoma dojke u ranom stadiju dobivale adjuvantnu kemoterapiju, mogu imati simptome periferne neuropatije čak nekoliko godina nakon završetka terapije, što rezultira smanjenjem kvalitete života, ukazuje nova studija.

Periferna neuropatija uočena je u žena koje su kao adjuvantnu kemoterapiju dobivale doksorubicin i docetaksel ili istodobno doksorubicin, ciklofosfamid i docetaksel.

Nažalost, trenutno ne postoji zadovoljavajuća terapija za liječenje neuropatije. Stoga obzirom da ne postoji učinkovita terapija za njeno liječenje, bilo bi najbolje da se ona spriječi ili izbjegne.

Rezultati su pokazali da su čimbenici koji su povezani s težinom periferne neuropatije nakon 24 mjeseca od svršetka kemoterapije bili životna dob, indeks tjelesne mase (ITM), status menopauze, režim kemoterapije koji je primjenjen, prisutnost neuropatije na početku terapije, vrsta kirurškog zahvata, dobivanje radioterapije i status limfnih čvorova.

Prema mišljenju stručnjaka ovi rezultati također ukazuju na potrebu za daljnjim istraživanjem periferne neuropatije i utjecaja kemoterapije na nju, kako bi se utvrdilo koji vrste kemoterapije mogu iskorijeniti rak, a da za posljedicu neće imati dugoročno smanjenje kvalitete života.

Izvor:
Journal of the National Cancer Institute