Nivolumab može pomoći u liječenju metastatskog raka debelog crijeva


Nivolumab može pomoći u liječenju metastatskog raka debelog crijeva

Prema rezultatima faze 2 kliničkog ispitivanja CheckMate 142, nivolumab, monoklonsko protutijelo i PD-1 inhibitor, mogao bi se koristiti za liječenje pacijenata s metastatskim rakom debelog crijeva koji imaju određene genetske defekte (dMMR/MSI-H).

Naime, nivolumab je pokazao obećavajuće rezultate vezano uz produljenje preživljavanja u odnosu na očekivano preživljavanje bolesnika s dMMR/MSI-H metastatskim rakom debelog crijeva.

Inače, dMMR/MSI-H tumori se nalaze u oko 15 posto slučajeva karcinoma debelog crijeva ranog stadija i oko 5 posto slučajeva metastatskog karcinoma debelog crijeva. Konvencionalna kemoterapija se nije baš pokazala uspješnom u liječenju spomenutog karcinoma.

Međutim, ova vrsta karcinoma ima visoku razinu tumorskih neoantigena, limfocita koji infiltriraju tumor i regulatora kontrolnih točaka, a svi oni reagiraju na blokadu imunološke kontrolne točke. Inhibitori imunoloških kontrolnih točaka poput nivolumaba aktiviraju imunološki sustav za borbu protiv karcinoma.

Smatra se da bi se svi pacijenti s metastatskim rakom debelog crijeva trebali testirati na marker dMMR/MSI-H.

Svakako treba spomenuti da je i drugi slični lijek, pembrolizumab, također odobren za ovu indikaciju.

Izvor:
Lancet Oncology