Nova ciljana terapija pruža nadu oboljelima od raka


Nova ciljana terapija pruža nadu oboljelima od raka

Metastaze tumora smatraju se vodećim uzrokom smrti povezanih s rakom. Dok su klinički primijenjeni lijekovi pokazali da učinkovito uklanjaju primarni tumor, metastaze ostaju slabo dostupne.

Kako bi se prevladalo ovo ograničenje, znanstvenici su razvili teranostički nanomaterijal ugradnjom kromofora za snimanje i fotosenzibilizatora za liječenje metastatskih tumorskih mjesta. Mehanizam djelovanja otkriva da su nanočestice sposobne intervenirati lokalnim stvaranjem staničnih oštećenja fotodinamičkom terapijom, kao i sustavnom indukcijom imunološkog odgovora imunoterapijom nakon inhibicije mTOR signalnog puta koji je od ključne važnosti za nastanak tumora, progresiju i metastatsko širenje.

Nanomaterijal je u stanju snažno smanjiti volumen primarnog tumora, kao i iskorijeniti tumorske metastaze u metastatskom raku dojke i modelima hepatocelularnog karcinoma kod pacijenata otpornih na više lijekova kod ženki miševa.

Sposobnost nanočestica da interveniraju kroz lokalizirano stvaranje oksidativnog stresa i indukciju imunološkog odgovora predstavlja obećavajuću medicinsku metodu za sprječavanje ili liječenje tumorskih metastaza kao i ponovnog pojavljivanja tumora. Kombinacija dijagnoze i terapije u jednom nanomaterijalu mogla bi predstavljati alternativni alat za razvoj teranostičkih lijekova.

Izvor:
Nature Communications