Novi lijekovi za dijabetes povezani s opasnom komplikacijom


Novi lijekovi za dijabetes povezani s opasnom komplikacijom

Nova skupina lijekova za liječenje dijabetesa tipa 2 znana kao SGLT2 inhibitori može povećati rizik od ketoacidoze, rijetke i po život opasne komplikacije, ukazuje nova studija u kojoj je sudjelovalo 40.000 pacijenata s dijabetesom tipa 2. U SGLT2 inhibitore se ubrajaju kanaglifozin, dapaglifozin i empaglifozin.

Inače, ketoacidoza je stanje koje se obično događa u ljudi s dijabetesom tipa 1. Ketoacidoza može uzrokovati povraćanje, bol u trbuhu, zaduhu i otok mozga. Ukoliko se ketoacidoza ne liječi, može biti smrtonosna.

Također, pokazalo se da je dijabetička ketoacidoza dvostruko češća u pacijenata koji uzimaju SGLT2 inhibitore nego kod pacijenata koji uzimaju DPP4 inhibitore, lijekove poput sitagliptina i saksagliptina.

Smatra se da je stopa dijabetičke ketoacidoze kod primjene SGLT2 inhibitora još uvijek vrlo niska te ne bi trebala spriječiti korištenje ove skupine lijekova. Naime, do razvoja ketoacidoze dolazi kod 1 od 1.000 pacijenata liječenih SGLT2 inhibitorima. No, liječnici i pacijenti bi svakako trebali biti svjesni ove potencijalne komplikacije te njenih simptoma i znakova, osobito u prvim tjednima uzimanja SLGT2 inhibitora.

Izvor:
New England Journal of Medicine