Nuspojave hormonske terapije raka dojke mogu ometati liječenje raka dojke


Nuspojave hormonske terapije raka dojke mogu ometati liječenje raka dojke

Istraživanje provedeno u SAD-u na više od 700 bolesnica s rakom dojke, pokazalo je da su valovi vrućine i druge neželjene nuspojave hormonske terapije raka dojke, glavni razlog zašto jedna četvrtina bolesnica s rakom dojke ne započinje ili prekida preporučenu hormonsku terapiju.

Poznato je da se velikom broju žena s rakom dojke, koji je pozitivan na receptore za estrogen ili progesteron, preporuča svakodnevno uzimanje hormonske terapije, kako bi se smanjio rizik od ponovne pojave raka dojke, te produžio život. Pa tako mnoge žene tijekom pet godina uzimaju tamoksifen ili neki inhibitor aromataze.

No, unatoč prednostima uzimanja hormonske terapije za rak dojke, ovo je istraživanje pokazalo da 11 posto bolesnica nije nikada započelo uzimati hormonsku terapiju, te da je 15 posto bolesnica prekinulo terapiju na njenom početku.

Neugodni simptomi poput suhoće rodnice, valova vrućine ili bolova u zglobovima, bili su najčešći razlog zašto su bolesnice prekidale ili nisu nikada započinjale s terapijom.

Hormonsku terapiju raka dojke, najčešće su u potpunosti primjenjivale bolesnice koje su bile najviše zabrinute za ponovnu pojavu raka dojke, te bolesnice koje inače redovito uzimaju lijekove.

Dok bolesnice koje od liječnika nisu dobile dovoljno informacija o hormonskoj terapiji raka dojke, najčešće nisu ni započinjale s uzimanjem terapije.

Izvor:
Breast Cancer Research and Treatment