Obećavajući rezultati venetoklaksa u liječenju AML-a


Obećavajući rezultati venetoklaksa u liječenju AML-a

Izgleda da je kombinacija venetoklaksa i decitabina ili azacitidina vrlo uspješna u liječenju starijih pacijenata s akutnom mijeloičnom leukemijom (AML), ukazuje nova studija. Smatra se da je venetoklaks u kombinaciji s hipometilirajućim lijekovima dobro podnošljiva terapija s obećavajućim antileukemijskim djelovanjem.

U istraživanju je sudjelovalo 57 starijih pacijenata s akutnom mijeloičnom leukemijom (AML), čija je srednja životna dobi bila 75 godina te za koje intenzivna kemoterapija nije bila opcija.

Rezultati su pokazali da je 61 posto pacijenata postiglo potpunu remisiju ili potpunu remisiju s nepotpunim oporavkom, što je dvostruko više nego kada se primjeni samo decitabin ili azacitidin.

Trombocitopenija (47%), febrilna neutropenija (42%) i neutropenija (40%) bile su najčešće nuspojave stupnja 3/4, koje su bile povezane s prekidanjem doze kod 51 posto pacijenata.

Izvor:
Lancet Oncology