Obilježavanje Svjetskog dana šećerne bolesti


Obilježavanje Svjetskog dana šećerne bolesti

Svjetski dan šećerne bolesti je najveća svjetska kampanja podizanja svijesti o dijabetesu koji obilježava više od milijardu ljudi u više od 160 zemalja u svijetu, među kojima je i Hrvatska. Centralno obilježavanje Svjetskoga dana šećerne bolesti za Hrvatsku biti će danas u Zagrebu, na Trgu bana Josipa Jelačića, od 10 do 14 sati. Formiranje plavog kruga sudionicima koji će držati plave balone oko kupole i snimkom iz zraka Hrvatska će se pridružiti globalnoj kampanji obilježavanja Svjetskog dana šećerne bolesti.

Tema ovogodišnje kampanje Svjetskog dana je "Žene i dijabetes" sa sloganom "Naše pravo na zdravu budućnost" kako bi se povećala svijest o ženama koje su u riziku ili su oboljele od šećerne bolesti te njihovom pravu na jednaku zdravstvenu skrb.

Prema procjenama Međunarodne dijabetičke federacije (IDF) u svijetu je trenutačno 415 milijuna osoba u dobi od 20 do 79 godina koje imaju šećernu bolest, od čega je 199 milijuna žena. Zabrinjavajući je podatak da se do 2040. godine očekuje da će ukupan broj žena oboljelih od šećerne bolesti povećati na 313 milijuna. 

Šećerna bolest je deveti vodeći uzrok smrti kod žena u svijetu i uzrokuje 2,1 milijuna smrtnih slučajeva godišnje. S obzirom na lošije socioekonomske uvjete, naročito u siromašnijim zemljama u svijetu, djevojke i žene imaju smanjen pristup učinkovitoj prevenciji dijabetesa, ranom otkrivanju bolesti te liječenju. Važni podaci su i činjenice kako su dvije od pet žena oboljele od šećerne bolesti u reproduktivnoj dobi što čini više od 60 milijuna žena diljem svijeta te jedna od sedam trudnica ima gestacijski dijabetes.

Prema procjenama Međunarodne dijabetičke federacije (IDF) predviđa se da će u razdoblju od 2015. do 2040. godine broj oboljelih od dijabetesa s 415 milijuna porasti na 642 milijuna.

Učestalost šećerne bolesti u svijetu 2015. godine prema procjeni Međunarodne dijabetičke federacije (IDF) iznosila je 8,8 posto u dobnoj skupini od 20-79 godina. Nažalost 40 posto osoba ne zna da ima šećernu bolest. Svake godine u svijetu od posljedica dijabetesa umre oko 5 milijuna ljudi.

Do 2016. godine u Hrvatskoj je registrirano 284.185 osoba sa šećernom bolesti.

Izvor:
Hrvatski savez dijabetičkih udruga