Opsesivno-kompulzivni poremećaj u djece češći nego što se mislilo


Opsesivno-kompulzivni poremećaj u djece češći nego što se mislilo

Rezultati istraživanja provedenog u Španjoloskoj pokazali su da je učestalost opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OKP) i simptoma povezanih s njim kod djece, veća nego što se mislilio.

U istraživanju je sudjelovalo 1.514 djece u dobi od 8 do 13 godina, 720 dječaka i 794 djevojčice.

Pokazalo se da je 1,8 posto djece imalo opsesivno-kompulzivni poremećaj, njih 5,5 posto imalo je supklinički opsesivno-kompulzivni poremećaj, a 4,7 posto njih imalo je neke opsesivno kompulzivne (OK) simptome.

Učestalost kliničkog OKP-a u ovom istraživanju bila je veća nego u prethodnim istraživanjima.

Također, pokazalo se da ne postoje značajne razlike u učestalosti opesivno-kompulzivnog poremećaja i OK simptomatologije, između dječaka i djevojčica. No supklinički opsesivno-kompulzivni poremećaj bio je češći u dječaka nego u djevojčica (7,6 vs 3,8 posto).

Kod djece s kliničkim OKP-om, 85 posto njih imalo je i druge psihijatrijske poremećaje - generalizirani anksiozni poremećaj (GAP) (55 posto), separacijsku anksioznost (40 posto), depresiju (35 posto) i socijalnu fobiju (30 posto).

Jednako tako, pokazalo se da su djeca s kliničkim opsesivno-kompulzivnim poremećajem imala i slabiji akademski uspjeh nego djeca sa supkliničkim OKP-om ili djeca bez simptoma.

Izvor:
Journal of Anxiety Disorders