Parodontno liječenje moglo bi smanjiti troškove liječenja dijabetesa


Parodontno liječenje moglo bi smanjiti troškove liječenja dijabetesa

Istraživači Stomatološkog fakulteta Michiganskog Sveučilišta otkrili su da liječenje parodontne bolesti može biti povezano sa smanjenjem medicinskih troškova za dijabetičare.

Dr. George Taylor, vodio je studiju, koja je analizirala tvrdnje 2.674 ispitanika s dijabetesom u dobi od 18 do 64 godine starosti. Svi ispitanici su bili umreženi u Blue Care Network između 2001. i 2005. godine i bili su medicinski, stomatološki i farmaceutski praćeni bar 12 mjeseci za redom.

Ispitanici s dijabetesom koji su primali rutinsku parodontnu terapiju, kao što je profesionalno čišćenje zuba i uklanjanje kamenca, imali su značajno niže troškove medicinske njege nego ispitanici koji nisu primali terapiju.

Ovi rezultati mogli bi biti važni za osobe, zaposlenike, zdravstvene djelatnike i osiguravajuće kuće. Naime istraživanje je pokazalo da su se troškovi medicinske njege smanjili u prosjeku za 11 posto mjesečno kod ispitanika koji su jedan ili dva puta godišnje primili parodontnu terapiju u usporedbi s onima koji nisu primili terapiju. Za bolesnike koji su primili tri ili četiri parodontna tretmana, troškovi su se smanjili za skoro 12 posto.

"Rezultati naše analize pružaju dodatne dokaze blagotvorne uloge parodontne terapije u poboljšanju općeg zdravlja ljudi s dijabetesom" rekao je dr Taylor, dodajući da se nada da će istraživanje potaknuti pilot program s proširenom parodontnom terapijom koji bi odredio ulogu parodontne terapije u daljnjem smanjenju troškova medicinske njege i poboljšanju sistemskog zdravlja osoba s dijabetesom

Izvor:
Dentistryworld.com