Pluća oboljelih od COVID-19 u većini slučajeva pokazuju dobar oporavak


Pluća oboljelih od COVID-19 u većini slučajeva pokazuju dobar oporavak

Plućno tkivo pacijenata s teškim COVID-19 u većini slučajeva pokazuje dobar oporavak tri mjeseca nakon hospitalizacije, ukazuje nova studija. Naime, preostala oštećenja u plućnom tkivu bila su ograničena te češća u pacijenata koji su liječeni u jedinicama intenzivne njege (ICU).

Najčešće pritužbe tri mjeseca nakon hospitalizacije zbog COVID-19 bile su umor, otežano disanje i bolovi u prsima. Jednako tako, mnogi su i dalje imali ograničenja u svom svakodnevnom životu te smanjenu kvalitetu života.

Smatra se, da oporavak pluća nakon COVID-19 pokazuje sličnosti s oporavkom nakon akutne upale pluća ili sindroma akutnog respiratornog distresa (ARDS). Valja spomenuti, da oporavak od ovih stanja također obično traje dugo.

Ohrabrujuće je vidjeti da pluća nakon COVID-19 pokazuju ovu razinu oporavka, ističu stručnjaci.

ARDS je tip insuficijencije pluća koji nastaje zbog mnogih različitih poremećaja što dovode do nakupljanja tekućine u plućima (plućni edem). Sindrom akutnog respiratornog distresa je hitno stanje koje može nastati u ljudi koji su prethodno imali zdrava pluća.

Izvor:
Clinical Infectious Diseases