Potvrđen paradoks preživljavanja raka debelog crijeva


Potvrđen paradoks preživljavanja raka debelog crijeva

Još jedno istraživanje potvrdilo je fenomen "paradoks preživljavanja" kod oboljelih od raka debelog crijeva. Naime, potvrdilo se da pacijenti s rakom debelog crijeva u nižem stadiju bolesti imaju lošiju stopu preživljavanja nego pacijenti s višim stadijem bolesti.

Inače, spomenuti paradoks je u suprotnosti s uobičajenom stopom preživljavanja za maligne bolesti vezano za stadij bolesti. Obično karcinomi u uznapredovaloj fazi bolesti imaju lošiju prognozu i nižu stopu preživljavanja nego karcinomi u početnoj fazi bolesti. 

No, ovo istraživanje je pokazalo da pacijenti s rakom debelog crijeva u stadiju IIB/C imaju lošiju stopu preživljavanja nego oboljeli od raka debelog crijeva s bolešću u stadiju IIIA.

Petogodišnja stopa preživljavanja za pacijente s rakom debelog crijeva u stadiju IIB/C iznosila je 70,8 posto, a za pacijente s rakom u stadiju IIIA s manje od 12 zahvaćenih limfnih čvorova 81,6 posto. Zanimljivo je da je petogodišnja stopa preživljavanja za pacijente s rakom debelog crijeva u stadiju IIIA u kojih je bilo zahvaćeno više od 12 limfnih čvorova iznosila čak 85,6 posto.

Izvor:
Surgery