Predstavljena konferencija Inovativna zdravstvena inicijativa


Predstavljena konferencija Inovativna zdravstvena inicijativa

Danas je u Zagrebu, na konferenciji za novinare, predstavljena Inovativna zdravstvena inicijativa, prva međunarodna konferencija o zdravstvu u organizaciji Hrvatske udruge inovativnih proizvođača lijekova i partnera (CARPC).

Konferenciju Inovativna zdravstvena inicijativa predstavili su Sani Pogorilić, direktor Hrvatske udruge inovativnih proizvođača lijekova i Jelka Drašković, dr, med., predsjednica Hrvatske udruge inovativnih proizvođača lijekova, a o razvoju palijativne skrbi u Hrvatskoj govorili su doc. dr. sc. Marijana Braš, dr. med., predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora i prof. dr. sc. Veljko Đorđević, dr. med., predstojnik CEPAMET-a.

Inače, konferencija Inovativna zdravstvena inicijativa (iZ! konferencija) organizirana je s ciljem boljeg razumijevanja nadolazećih promjena u zdravstvu te pronalaženja optimalnih rješenja na opće demografske promjene, globalne i lokalne ekonomske trendove te strukturne i proceduralne promjene vezane uz pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Konferencija će okupiti oko 600 sudionika uključujući hrvatske i međunarodne akademske stručnjake za područje ekonomike i upravljanja u zdravstvu, predstavnike političkih vlasti, predstavnike brojnih institucija i organizacija koje se bave pitanjima zdravstva poput Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Europske mreže za procjenu zdravstvenih tehnologija (EUnetHTA), Vijeća za regulatornu izvrsnost Velike Britanije (CHRE), Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatske Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode, predstavnike globalnih konzultantskih tvrtki te predstavnike liječničke struke, udruga bolesnika i farmaceutske industrije.

IZI-1bx

Glavne teme iZ! konferencije su perspektiva ekonomike zdravstva, demografske promjene i njihov utjecaj na zdravstvene i mirovinske sustave, učinkovitost zdravstvenih sustava u vremenu ekonomske krize, uspostava financijski održivih zdravstvenih sustava s kvalitetnom i dostupnom zdravstvenom skrbi za bolesnike te doprinos inovativnih tehnologija i inovativnih rješenja u organizacijskom ustroju i načinu pružanja zdravstvene skrbi povećanju učinkovitosti zdravstvenih sustava.

Pored stručnog dijela, konferencija ima i humanitarni aspekt jer će financijska sredstva, prikupljena od kotizacija i sponzora, nakon podmirenja troškova organizacije, CARPC donirati za projekt "Čini dobro, osjećaj se dobro” Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U Hrvatskoj su do sada palijativna skrb i palijativna medicina bile ograničene na sporadične inicijative i entuzijazam pojedinaca te se kroz projekt "Čini dobro, osjećaj se dobro" skreće pozornost javnosti na nužnost davanja snažne podrške razvijanju palijativne skrbi u zemlji. Hrvatska udruga inovativnih proizvođača lijekova ovom donacijom pridružuje se kao partner u dijelu projekta koji se odnosi na opremanje multimedijskog edukacijskog centra za zdravstvene profesionalce, volontere, oboljele i članove njihovih obitelji.