Prekancerozne stanice vrata maternice povezane s većim rizikom od raka i smrti


Prekancerozne stanice vrata maternice povezane s većim rizikom od raka i smrti

Švedsko istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 150.000 žena pokazalo je da su žene kojima su dijagnosticirane prekancerozne promjene stanica vrata maternice izložene većem riziku od razvoja i umiranja od raka vrata maternice ili raka rodnice (vagine).

No, treba reći da je ukupni rizik od raka vrata maternice ili raka rodnice još uvijek nizak za žene koje imaju prekancerozne stanice vrata maternice.

Naime, od gore navedenog broja žena, u njih gotovo 1.100 razvio se invazivni rak vrata maternice, a u njih 150 invazivni rak rodnice. Nažalost, više od 300 žena umrlo je zbog raka vrata maternice, dok je zbog raka rodnice umrlo oko 50 žena.

Također, treba spomenuti da kako su žene koje su liječene zbog prekanceroznih lezija bivale starije tako se povećavao njihov rizik za razvoj raka vrata maternice i raka rodnice.

Jednako tako, rizik od smrti zbog raka vrata maternice i raka rodnice povećavao se sa životnom dobi žene. Pa je tako 30 godina nakon liječenja, rizik od smrti od navedenih karcinoma u tih žena bio dva puta veći nego u općoj populaciji.

Inače, što je žena bila starija kada je započelo liječenje prekanceroznih lezija, to je bio već rizik od smrti od raka vrata maternice ili raka rodnice.

Rezultati istraživanja ukazuju da žene koje su liječene zbog pojave prekanceroznih promjena stanica vrata maternice treba pratiti do njihove starije dobi.

Izvor:
BMJ