Prerano davanje krute hrane dojenčetu povezano s razvojem pretilosti


Prerano davanje krute hrane dojenčetu povezano s razvojem pretilosti

Nova studija pokazala je da je dojenčad koja je hranjena adaptiranom hranom i kojoj je u prehranu uvedena kruta hrana prije četvrtog mjeseca života izložena većem riziku da će u trećoj godini života biti pretila.

Isto tako pokazalo se da kod dojenčadi koja je dojena, ranije uvođenje krute hrane nije povećalo rizik od razvoja pretilosti.

No kod dojenčadi koja nikada nije dojena, ili koju su prestali dojiti prije dobi od četiri mjeseca, uvođenje krute hrane prije četvrtog mjeseca starosti bilo je povezano s šesterostrukim povećanjem rizika od pretilosti.

Rezultati studije podupiru trenutne smjenice American Academy of Pediatrics koje preporučuju uvođenje krute hrane od četvrtog mjesca života kako bi se smanjio rizik od kasnije pretilosti.

Izvor:
Pediatrics