Primjena antipsihotika kod djece povezana s većim rizikom od dijabetesa


Primjena antipsihotika kod djece povezana s većim rizikom od dijabetesa

Američko istraživanje pokazalo je da atipični antipsihotici, lijekovi koji se sve više koriste za liječenje bipolarnog poremećaja, autizma i drugih mentalnih poremećaja u djece, mogu učetverostručiti rizik od razvoja dijabetesa u djece. 

Inače prethodna istraživanja pokazala su da atipični antipsihotici (antipsihotici druge generacije) mogu kod odraslih osoba povećati rizik za dijabetes.

Jednako tako, postoje dokazi da atipični antipsihotici mogu kod djece uzrokovati i prekomjernu tjelesnu težinu

U atipične antipsihotike ubrajaju se risperidon, olanzapin, kvetiapin i aripiprazol.

Atipični antipsihotici se koriste za liječenje bolesti i stanja kao što su bipolarni poremećaj, shizofrenija te razdražljivost i agresivnost u djece s autizmom. Oni se ponekad daju i djeci s poremećajem pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD), iako nema znanstvenih dokaza koji podupiru njihovu primjenu u toj  indikaciji.

Izvor:
Pediatrics