Prisutnost receptora vitamina D u tumorima raka dojke povezana s boljim ishodom preživljavanja


Prisutnost receptora vitamina D u tumorima raka dojke povezana s boljim ishodom preživljavanja

U nedavno objavljenoj studiji znanstvenici su istraživali ulogu receptora vitamina D (VDR) kao potencijalnog prognostičkog markera za rak dojke. Rezultati su ukazali na značajnu povezanost između VDR-a, načina otkrivanja i veličine invazivnih tumora, što ukazuje na obećavajući put za daljnja istraživanja.

Osobe s rakom dojke često pokazuju niže razine vitamina D u serumu u usporedbi sa zdravim osobama; neke su studije također otkrile veze između niskih razina vitamina D i vjerojatnosti nepovoljne prognoze, dok druge sugeriraju da bi suplementacija mogla smanjiti rizik od razvoja uznapredovalog raka. Kalcitriol, aktivni metabolit vitamina D, veže se na VDR prije nego što se translocira u jezgru, modificirajući regulatorne gene koji kontroliraju staničnu signalizaciju, apoptozu i rast stanica.

Ovo istraživanje pokazalo je, da su pacijenti s VDR-pozitivnim tumorima u prosjeku imali manji opseg struka i volumen grudi te je vjerojatnije da će imati tumore otkrivene probirom. VDR-pozitivni tumori povezani su s nižim stupnjem tumora, pozitivnim hormonskim receptorima i odsutnošću amplifikacije HER2.

Ekspresija VDR-a obrnuto je u korelaciji s agresivnošću, osobito kod trostruko negativnih i HER2-amplificiranih karcinoma, vjerojatno zbog mutacija u tumorskom proteinu p53. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se standardizirale metode procjene VDR-a i istražile povezanosti s razinama vitamina D. Studija ukazuje na potencijalnu kliničku važnost VDR-a kao prognostičkog markera i naglašava potrebu za razumijevanjem međudjelovanja između vitamina D, VDR-a i ishoda raka dojke.

Izvor:
Nutrients