Protein iz oka može štititi od dijabetičke retinopatije


Protein iz oka može štititi od dijabetičke retinopatije

Američki znanstvenici iz Joslin Diabetes Center-a otkrili su da protein koji se nalazi u oku može štititi i potencijalno liječiti dijabetičku retinopatiju, komplikaciju dijabetesa. Naime, na dovoljno visokim razinama, retinol vezujući protein 3 (ili RBP3) sprječava razvoj dijabetičke retinopatije. Ako se uvede tijekom početka razvoja bolesti, RBP3 preokreće učinke komplikacija.

Zamjećeno je da je razina RBP3 u staklastom tijelu i mrežnici oka viša kod ljudi u kojih ne dolazi do napredovanja dijabetičke retinopatije. 

Inače, osobe s dijabetesom imaju visok rizik od razvoja komplikacija zbog produljenih razdoblja povišene razine glukoze. Ove komplikacije mogu uključivati ​​oštećenje živaca, bolesti bubrega i bolesti oka. 

RBP3 se obično koristi za regeneraciju određene vrste vitamina A u oku koje pokreću štapiće i čunjiće koji daju vid.

Izvor:
Science Translational Medicine