Psihoze i bipolarni poremećaj mogu se predvidjeti godinama prije početka bolesti


Psihoze i bipolarni poremećaj mogu se predvidjeti godinama prije početka bolesti

Polovica svih dijagnoza psihoza i bipolarnih poremećaja u Finskoj dogodila se kod pojedinaca koji su tijekom djetinjstva ili adolescencije pohađali Službe za mentalno zdravlje djece i adolescenata (CAMHS), ukazuju rezultati nove studije.

Jednako tako, pokazalo se da je više od jedne trećine mladih ljudi s prvim bolničkim prijemom na CAMHS u dobi od 13 do 17 godina imalo dijagnozu psihoze ili bipolarnog poremećaja do dobi od 28 godina.

Smatra se da ovi rezultati naglašavaju ogroman, neiskorišten potencijal za predviđanje psihoze i bipolarnog poremećaja unutar već postojećih struktura koje pružaju specijalističku pedijatrijsku skrb za mentalno zdravlje.

Izvor:
World Psychiatry